Mentalitatea Globe-Soft

Știm că toți clienții sunt diferiți și că fiecare companie are nevoie de aplicații care să rezolve probleme diferite. De aceea software-ul pe care noi îl producem este diferit, și este personalizat pentru compania dumneavoastră.

Globe-Soft are ca obiect de activitate producția de programe informatice dedicate. Activitatea se referă în mare parte la gestionarea de baze de date - așadar atacăm mereu teme noi, în domenii diverse. Câteva exemple cuprind: interfețe pentru echipamente industriale (aparatură tehnică medicală, fluxuri de informații în tipografii, fluxuri de producție în fabrici de produse alimentare), interfețe cu mașini electronice de calcul, aplicații în domeniul medical, precum și sisteme integrate de management și gestiune.

Pachetul de programe

Globe este un sistem integrat de management și gestionare al întreprinderilor care ruleaza pe platforme Windows. Aplicația este organizată încât să suporte firme multiple și gestiuni multiple.

Datorită diversității în operare, aplicația a fost structurată pe module care pot funcționa independent, dar și în sistem integrat. Principiul de funcționare este de tip master-slave, permițându-se transmiterea de date din modulele de culegere de date către cele de sinteză, cu respectarea responsabilităților de operare. În acest fel, o informație poate ajunge în modulele de sinteză fie direct, fie prin transmitere dintr-un mediu de culegere de date.

Citește mai multe despre Globe și pachetul de programe.

Modulul comercial

Modulul comercial permite culegerea, analizarea și raportarea datelor pentru toate activitățile sistemului - fie că ele sunt comerciale, medicale, de service, de producție sau de prestare servicii.

Toate documentele de care aveți nevoie!

Folosind modulul comercial, pot fi emise toate documentele necesare funcționării unei societăți comerciale. Așadar sunt generate automat facturile fiscale și avizele de însoțire, notele de transfer, bonurile de consum, documentele de protocol, documentele de recepție, documentele de compensare, notele de imputare, notele de compensare, facturile proforma, comenzile, devizele, documentele de depreciere, borderourile de încasări, deconturile, invetarierile, etc.

Pe lângă documentele deja menționate, sunt gestionate în rutine foarte dezvoltate și formularele cu regim special, atât la nivel de societate, cât și la nivel individual.

Gestionarea stocurilor și a produselor

Sunt dezvoltate elemente de gestionare a loturilor de proveniență și termenelor de valabilitate a produselor. Pot fi emise inclusiv certificate de origine și conformitate, iar toată activitatea din sistem este urmărită la nivelul secvențelor de stoc.

Implementări dedicate

Pentru activitățile comerciale există dezvoltări speciale pentru acoperirea solicitărilor legate de lucrul cu societățile comerciale multinaționale de pe piața românească.

Pe lângă aceste module dedicate, au fost dezvoltate rutine de preluare a informațiilor primite electronic de la furnizorii de servicii specializați. Globe este integrat cu sistemul Novensis, care furnizează în format XML informații privind comenzile, recepțiile și vânzările din locațiile societăților comerciale multinaționale.

Gestionarea plătilor și cheltuielilor

Modulul comercial oferă un sistem ce permite urmărirea necesarului de lichidități, precum și de eșalonare a plăților, pe baza competențelor din arhitectura societății. Acesta include și întregul sistem de aprobare a cheltuielilor utilizând doar sistemele informatice. În paralel sunt dezvoltate rutine de urmărire a debitelor la orice nivel.

Integrare cu alte sisteme

Globe se ocupă de legăturile cu elementele electronice auxiliare - cum ar fi casele de marcat, imprimantele fiscale și scannerele, și ajută la preluarea și afișarea datelor prin aceste medii.

Control asupra livrărilor

Există un sistem integrat al controlului livrărilor prin care pot fi organizate rute de livrare și întocmite documente de centralizare a livrărilor. De asemenea, pot fi generate rapoarte, atât pe vehiculele înregistrare, precum și pentru agenții de livrări.

Sunt dezvoltate rutine de urmărire a activităților agenților de vânzări și de transmitere de informații (de la distanță) de către personalul ASM.

Modulul space

Modulul space este o prelungire a modulului comercial și permite transmiterea de la distanță a comenzilor, cu efectuare în timp real și cu consultarea dinamică a stocurilor.

Activități de producție și prestări servicii

Activitățile de prestări servicii și producție sunt generealizări ale modulelor de service. Sunt disponibile în variantă integrală sau în variantă redusă - în funcție de configurarea sistemului - toate elementele enumerate la activitățile de service.

Service auto-moto

Pentru activitati de service auto-moto sunt dezvoltate toate aplicatiile specifice pe ateliere, gestiuni, formatii de lucru si la nivel individual. Sunt implementate rutine de urmarire a activitatilor de reparatii in regim de garantie, a nivelului de indeplinire a planului de productie, precum si situatiile privind productia neterminata. Sunt urmarite realizarile la nivel de atelier, foermatiune si individual, cu generarea elementelor de venit atat pentru personalul direct productiv, cat si pentru cel auxiliar. Pot fi generate comenzi de aprovizionare (si urmarite apoi in derulare) pentru necesarul ferm provenit din comenzi, cat si pentru pisele, echipamentele si celelalte materiale cu aprovizionare ritmica, pe baza vitezelor de rotatie a stocurilor si a statisticilor din perioade anterioare.

Sistemul lucrează cu rezervări de stoc pentru comenzile deschise și cu asignarea automată la comenzi a materialelor sosite din comenzile de aprovizionare. Rezervările de stoc se face pe rute predefinite, pornind de la gestiunea implicită a atelierului, către celelalte gestiuni declarate disponibile.

Integrare activități medicale

Pentru activitati medicale s-au dezvoltat rutine la nivelul cabinetelor de optica medicala. Sunt posibile gestionari ale fiselor de pacient, ale parametrilor masurati, ale corectiilor recomandate. Au fost generate nomenclatoare de diagnostice si tratamente recomandate. Pot fi facute palnificari ale vizitelor pe pacienti, pe medici si asistente. Pot fi cuantimizate (bvaloric sau in ore) activirtatile personalului medical.

Sincronizare cu alte module

Intreg modulul poate fi sincronizat cu activitatile asimilate de productie, permitand preluarea recomandarilor de corectie in modulul de productie, cu generarea tuturor documentelor (atat medicale, cat si de gestiune) necesare, inclusiv ale comenzilor de aprovizionare pentru materiale cu deficit de stoc.

Modulul financiar

Modulul financiar permite desfășurarea activităților de încasări și plăți, precum și gestionarea partidelor individuale ale angajaților societății.

Legături automate cu celelalte module

Configurările modului permit transmiterea de date direct în modulul de contabilitate și/sau în cel comercial. Sistemul poate lucra prin interacțiunea unui operator, sau pe bază de dispoziții de încasare și dispoziții de plată.

Permite transmiterea discretă a valorilor înregistrate către modulul comercial și asignarea automată a documentelor strânse prin aceste operațiuni.

Preluarea datelor

În modul sunt implementate rutine de preluare a centralizatoarelor de încasări și a documentelor de decontare, precum și pentru înregistrări discrete provenite din alte module, funcție de nivelul de configurare. De asemenea, modlul poate lucra în conexiune cu dispozitive externe - cum ar fi o casă de marcat sau imprimantă fiscală.

Modulul personal-salarizare

Modulul personal-salarizare permite desfășurarea întregului spectru de activități specifice: definirea organigramei societății pe nivele ierarhice, definirea funcțiilor și a caracteristicilor acestora, precum și încadrarea de personal.

Facilități și opțiuni

Printre operațiunile posibile sunt: eliberarea din funcție, funcții în cumul, trecerea la dispoziția societății, delegări, precum și ierarhizarea personalului productiv. Sunt disponibile modalitati de definire a obligatiilor la nivel de departament si la nivel individual (fisa postului). Pot fi facute analize la nivelul compatibilitatii angajatilor functie de cerintele postului.

Complexitate

Pot fi inregistrate toate elementele specifice activitatii de personal: studii, cazier, experienta profesionala, locuri de munca anterioare, vechime, la care pot fi adaugate si alte aspecte individuale: limbi starine, permis auto, cunostinte pc, etc

Pot fi gestionate elementele de prezenta: absente, invoiri, comncedii de odihna, concedii medicale, zile libere, sarbatori legale, sarbatori religioase (functie de cultul de provenienta), ore in lucrul de noapte, activitati sindicale, ore suplimentare, lucrul in zile de sarbatoare, etc.

Salarii

Sunt implementate toate elementele de calculul salariilor (acord, regie, acord global, etc). Pot fi generate conexiuni cu modulul comercial, in cazul activitatilor de productie. Sunt generate toate elementele salariale (state, avansuri, prime, declaratii fiscale – D112 in conexiune automata cu eRomania -, fise fiscale, carnet de munca, bonuri de masa si tichete de vacanta sau cadou, elemente neimpozabile, prime partial impozabile). Toate calculele pot fi generate in regim brut sau net.

In conexiune cu modulul comercial sau (configurabil) cu cel contabil se pot efectua transmisii de date centralizate pe centre de cost.

Modulul import

Modulul import permite generarea declarațiilor de preț - modelul este sincronizat cu legislația în vigoare, atât la nivel național, cât și cu cea europeană.

Facilități

Sunt disponibile elemente de urmărire a debitelor la furnizorii externi, opearea plăților și întocmirea fișelor analitice de cont în valutele de tranzacționare. În conexiune cu modulul comercial plățile în valută sunt transferate automat, împreună cu calculul veniturilor sau pierderilro cauzate de diferențele de curs.

Conexiunea cu alte module

În conexiune cu modulul comercial, articolele importate se generează automat, împreună cu documentele de recepție și jurnalele de cumpărături.

De asemenea, sistemul poate genera rapoarte Intrastat și, în conexiune cu modulul comercial, poate genera fișierele XML de încărcare a aplicațiilor on-line EMCS - prin care se pot urmări mișcare produselor accizabile.

Modulul contabilitate

Modulul de contabilitate îndeplinește trei funcții de bază: gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, întocmirea contabilității societății, întocmirea rapoartelor de sinteză.

Gestionarea mijloacelor fixe

Gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar se face inclusiv cu generarea de răspunderi la nivel de individ și calcul gradului de înzestrare.

Întocmirea contabilității societății

Contabilitatea societății include generarea tuturor rapoartelor contabile legale - balanța, registru jurnal, registrul de casă, jurnale de vânzări și cumpărări, cartea marea, fișe șah, fișe de cont în lei și devize, jurnale privind operațiuni diverse, registrul de operațiuni.

Tot procesul se face pe baza unui nomenclator predefinit și configurabil al formulelor contabile.

Conexiune cu alte module

Modulul poate lucra independent sau în conexiune cu celelalte module, iar el permite fie culegerea locală de date, sau preluarea datelor centralizate din celelalte module.

Preluarea valorilor privind mijloacele fixe si obiectele de inventar se face in modul operator. Configurabil, sunt disponibile preluari de calcule automate privind majorarile si penalitatile precum si algoritmi prorata.

Facilități

Inchiderile de luna, deschiderile si inchiderile de an pot fi facute in mod automat.

Toate raportarile pot fi facute prin selectie directa, global, pe liste definite de operator sau pe jurnale predefinite/definite de operator.